Låt oss berätta – noveller från Värmland. Första boken

I första boken hittar vi värmlänningar som Leif Stinnerbom och Stefan Holm – som även var delaktig i projektet. Bland texterna finns även tre stycken vinnande texter skrivna av värmlänningar som deltagit i tävlingen Värmland skriver 2016.

Värmlands skriver startades 2016 av min fru Louise Alvarsson som också är projektledare. Jag är projektets formgivare, och de första tre åren gav vi ut tre fysiska novellböcker. Böckerna gavs ut på Votum förlag som även var en samarbetspartner till projektet.

Första bokens formgivning symboliserar det som ofta är förknippat med Värmland – våra djupa skogar. Men även de många berättelser och sägner som förts vidare i olika former och skepnader.

Är du intresserad av att köpa böckerna så finns de hos de flesta bokhandlare online och på utvalda fysiska platser.